บทที่ 15 日本語で何といいますか

posted on 04 Sep 2009 01:08 by rengnong

บทที่ 15 ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไร

คำศัพท์ประจำบท

言葉

漢字

意味

 
     
どうぶつ 動物

สัตว์

 
かわいい 可愛い

น่ารัก

 
オス  

ตัวผู้

 
めす  (メス)  

ตัวเมีย

 
ことり 小鳥

ลูกนก  /  ลูกไก่

 
うさぎ

กระต่าย

 
へび

งู

 
ちゅうごくご 中国語

ภาษาจีน

 
なるほど  

อย่างนั้นหรือ  /  เข้าใจแล้ว

 
それは どういういみですか  

หมายความว่าอย่างไร

 

いっぴき

 

 

ตัวอย่างบทสนทนา

1

1  ตัว

 

 

บทที่ 14 写真屋で

posted on 04 Sep 2009 01:05 by rengnong

บทที่ 14 ร้านถ่ายรูป

คำศัพท์ประจำบท

言葉

漢字

意味

 
     
しゃしんや 写真屋

ร้านถ่ายรูป

 
プリント  

ล้างอัดรูป

 
やきまし  

อัดรูป